Aanvliegverlichting Lelystad Airport

Aanvliegverlichting Lelystad Airport

Om het toekomstig vliegverkeer op Lelystad Airport in goede banen te leiden, is Dura Vermeer op maandag 12 februari 2018 begonnen met het plaatsen van barrettes voor de aanvliegverlichting. Deze worden buiten het luchthaventerrein aan beide kanten – richting de...
Nieuwsbrief Rijksoverheid

Nieuwsbrief Rijksoverheid

Wilt u op de hoogte blijven van de aansluitroutes, actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) en het tijdpad van vervolg en inspraakmomenten? Vijf keer per jaar komt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een update over deze onderwerpen die spelen...