De komende vijftien jaar worden de grasvelden op het nieuwe Lelystad Airport beheerd en onderhouden door De Lelystadse Boer. Dit is een groep van zeventig verenigde boeren die met hun boerenbedrijf rondom het vliegveld gelegen zijn. Wat gaan zij precies doen met het gras rondom de vernieuwde start- en landingsbaan?

Aannemer Dura Vermeer is naast het ontwerp en de realisatie van de land- en luchtzijdige infrastructuur, ook verantwoordelijk voor het langjarige onderhoud van Lelystad Airport. Een deel daarvan is nu uitbesteed aan De Lelystadse Boer. Het betekent dat de boeren uit het gebied het gras rondom de vernieuwde start- en landingsbaan zullen inzaaien met een speciaal grasmengsel dat vogelwerend werkt. Het verse gras zal volgens strak regime door de rentmeesterboeren worden verzorgd, bemest en gemaaid.

“Door als boeren gezamenlijk op te treden hadden we de kans om goed in te schrijven op deze aanbesteding. Er komt heel wat kijken bij het onderhouden van een luchthaven, maar samen hebben we genoeg kennis en slagkracht om het waar te maken, aldus Gerben van Lenthe die via belangenorganisatie LTO Noord het aanbestedingsproces voor De Lelystadse Boer begeleidde.

De Lelystadse Boer heeft vorig najaar de laatste voorbereidingen voor de inzaaiwerkzaamheden getroffen. Dit jaar zal het jonge gras voor het eerst gemaaid worden. Een volgende uitdaging voor de boeren is om het gemaaide gras te kunnen benutten voor andere producten, bijvoorbeeld als vezels in verpakkingsmateriaal voor de horeca op het vliegveld of bamboe dat kan dienen als grondstof voor composieten. Dat is nog eens wat je noemt: “duurzaam ondernemen”! 

Luchthavenfonds
Het initiatief van De Lelystadse Boer wordt door provincie Flevoland en gemeente Lelystad ondersteund. Het ontvangt vanuit het onlangs ingestelde Luchthavenfonds een financiële bijdrage. Doel van het fonds, dat door beide overheden én Lelystad Airport wordt gevoed, is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven.