Omgeving

Het Luchthavenfonds Lelystad Airport samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

Luchthavenfonds Lelystad Airport

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Lelystad Airport

Het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven doen we samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Speciaal hiervoor is het Luchthavenfonds in het leven geroepen. Voor de komende drie jaar wordt gebruik gemaakt van een budget van € 1,85 miljoen euro.

  • Welke projecten krijgen steun van het Luchthavenfonds? Het gaat om de volgende projecten ‘klimaatvriendelijke luchtvaart’, ‘grondstofschaarste’, ‘omgeving en geluid’, ‘duurzame werkgelegenheid’ en ‘bereikbaarheid en luchtkwaliteit’.
  • Iedereen, particulieren en organisaties, kan een project indienen voor het Luchthavenfonds: particulieren en organisaties. 
  • Ook een idee voor een project of activiteit? Mail dan jouw idee naar luchthavenfonds@lelystad-airport.nl. Als dit idee aan de voorwaarden voldoet, helpen we je graag op weg met het indienen van je aanvraag.

 

Het fondslogo en de drie samenwerkende partijen.