Omgeving

Het Luchthavenfonds Lelystad Airport samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

Luchthavenfonds Lelystad Airport

 Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Lelystad Airport

Het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven doen we samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Speciaal hiervoor is het Luchthavenfonds in het leven geroepen. Vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 is een budget van € 1,85 miljoen euro beschikbaar.

  • Welke projecten krijgen steun van het Luchthavenfonds? Het gaat om projecten die zich inzetten op het gebied van: ‘klimaatvriendelijke luchtvaart’, ‘grondstofschaarste’, ‘omgeving en geluid’, ‘duurzame werkgelegenheid’ en ‘bereikbaarheid en luchtkwaliteit’.
  • Iedereen, particulieren en organisaties, kan een project indienen voor het Luchthavenfonds: particulieren en organisaties. 
  • Wil je ook een aanvraag doen voor het Luchthavenfonds? Mail dan jouw idee naar luchthavenfonds@lelystad-airport.nl. Als dit idee aan de voorwaarden voldoet, helpen we je graag op weg met het indienen van je aanvraag.