Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben als belangrijkste uitgangspunt vastgesteld dat de nieuwe hoogwaardige busverbinding tussen station Lelystad Centrum en Lelystad Airport met volledig elektrische voertuigen moet worden uitgevoerd.

In de nog te starten aanbesteding worden vervoerders uitgedaagd om een hoogwaardig én innovatief vervoersproduct te ontwikkelen voor een concessie van 10 jaar.