Op initiatief van Bedrijfskring Lelystad (BKL) organiseert Rijkswaterstaat woensdag 23 januari 2019 een informatiebijeenkomst over de verbetering van de infrastructuur van en naar Lelystad. Dit heeft alles te maken met een reeks van ontwikkelingen die op elkaar ingrijpen: de uitbreiding van Lelystad Airport, de groeiende belangstelling voor vestigingen op Lelystad Airport Businesspark (met o.a. Inditex) en de autonome groei van het verkeer op de doorgaande wegen in Flevoland, met name de A6.

Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment hoe de verkeersdrukte tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad kan worden aangepakt en de bereikbaarheid van Flevoland, Noord-Nederland en Lelystad Airport kan worden verbeterd. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden voor de verbreding van dit wegvak en de effecten daarvan op de omgeving. De studie leidt in eerste instantie tot een Ontwerp Tracébesluit inclusief een milieueffectrapport (MER) en Landschapsplan, dat in het najaar van 2019 ter inzage gaat. Op grond van de reacties daarop neemt de minister van I en W in 2020 een Tracébesluit, dat voorwaarde is voor de realisatie van de wegverbreding.

Daarnaast besteedt Rijkswaterstaat veel aandacht aan duurzaamheid. Samen met de omgeving wil het projectteam ‘A6 Lelystad’ een zo duurzaam mogelijke snelweg realiseren, waarbij ook wordt onderzocht hoe wensen en initiatieven van partijen in de omgeving van de A6 mogelijk gemaakt kunnen worden.

Naast Rijkswaterstaat zijn ook provincie Flevoland en gemeente Lelystad actief bezig en betrokken bij de verbeteringen van de bereikbaarheid van stad, luchthaven en bedrijventerreinen. De gemeente verbetert de verbindingen voor fiets, openbaar vervoer en auto tussen het centrum en het gebied rond Lelystad Airport. De provincie gaat een nieuwe aansluiting op de A6 realiseren met een nieuwe verbindingsweg naar het gebied rond Lelystad Airport.

Aanmelding 
De informatiebijeenkomst staat open voor alle ondernemers, zowel leden van de Bedrijfskring als niet-leden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar A6almere-secretariaat@rws.nl
De bijeenkomst wordt gehouden in congrescentrum De Pijler, Ketelmeerstraat 90, 8226 JX Lelystad. U bent woensdag 23 januari welkom vanaf 18.30 uur. De bijeenkomst duurt tot ca. 21.00 uur.