Netwerk van geluidmeetpunten levert een schat aan informatie op

Door Kees Bakker

Meten is weten’. In het zuiden en het midden van Flevoland staan 23 geluidmeetpunten, die real time op internet te volgen zijn en het geluid in de omgeving weergeven. Het gaat om 8 provinciale geluidmeetpunten, die een aanvulling zijn op de 15 meetpunten die de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde en Lelystad Airport hebben geplaatst. Vooruit-lopend op de opening van Lelystad Airport voor passagiersvliegtuigen verzamelen deze meetpunten nu al data, om een goede vergelijking te kunnen maken tussen nu en straks.

Real time
“Je kunt in één oogopslag het omgevingsgeluid van dat meetpunt zien,” zegt Remko Kreton van Sensornet, het meetinstituut dat de data verzamelt en weergeeft. “Door op een individueel geluidmeetpunt te klikken kun je bovendien het gemeten geluid van de afgelopen 24 uur zien.”
“Alle informatie die we real time verzamelen, kunnen we achteraf omzetten in rapporten. Het is objectieve data, er zit geen filter of een bewerking tussen. Je ziet wanneer er geluidspieken zijn, maar je kunt die ook koppelen aan een gebeurtenis. Een grasmaaier die in de omgeving bezig was, voorbijrijdend vracht-verkeer, en ja, een overvliegend vliegtuig.” De meetdata zijn te vinden op www.sensornet.nl/project/nina_lelystad

Objectief beeld
Want dat laatste is waarom ze er staan. “Om een objectief beeld te krijgen van het geluid van nu en van straks, als er passagiersvliegtuigen landen op Lelystad Airport,” zegt Johan Elzinga van de provincie Flevoland. Eerder al besloten de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde dergelijke meetpunten in te richten. Die dienen als ‘nulmeting’, om het gemiddelde geluidsniveau van nu te meten. En om te kunnen zien of daarin straks, als er passagiersvliegtuigen landen, een verandering plaatsvindt.
Lelystad Airport en de provincie Flevoland sloten daarbij aan met meer geluidmeetpunten en dat heeft nu een heel geluidmeetnetwerk opgeleverd. “Omdat nu ook alle informatie van alle meetpunten op één punt wordt verzameld en via een website te raadplegen is, maak je het maximaal inzichtelijk en transparant, voor iedereen die daarin geïnteresseerd is,” zegt Elzinga.

Kwetsbaar opstellen
De site van Sensornet is bovendien gekoppeld aan radargegevens. Dat betekent dat je live het geluidsniveau rondom een meetpunt kan volgen, maar ook ziet als daar een vliegtuig overvliegt. “Je snapt dat dat enorm veel informatie oplevert,” zegt Kreton. “Zeker straks, als Lelystad Airport operationeel is voor groot commer-cieel handelsverkeer. Je kunt van ieder individueel vliegtuig zien hoeveel geluid dat veroorzaakt.”

“We delen de data daarom ook met het ministerie,” zegt Elzinga. “Die zijn ook benieuwd. Het te verwachten geluid van vliegtuigen en een luchthaven wordt nu namelijk berekend via theoretische modellen. Je weet niet wat het in de praktijk exact zal betekenen. Inzicht hierin bestaat straks wel op de 23 meetpunten. Daarmee stellen we ons ook kwetsbaar op, want je kunt straks via objectieve data zien of de reken-modellen kloppen of niet. Het ministerie gaat deze vergelijking uitvoeren.”

“Niet alleen meten, maar ook weten wat je meet”

Johan Elzinga

Weten wat je meet
De nulmeting is best lastig. “Er wordt nu ook al veel gevlogen over Flevoland door vliegtuigen van Lelystad Airport en Schiphol. Dat vliegverkeer veroorzaakt nu ook geluid, maar is minder specifiek,” legt Elzinga uit. “Ook andere factoren zijn van invloed op hoeveel geluid nu wordt gemeten: harde wind, verschillende vormen van neerslag en de bedrijvigheid in de directe omgeving van het meetpunt bijvoorbeeld. Bij de nulmeting kijken wij daarom naar patronen: tijden van de dag, jaargetijden, seizoenen. Passagiersvliegtuigen van Lelystad Airport houden zich straks aan vastgestelde routes en vlieghoogtes. Het geluidmeetnetwerk is specifiek gericht op de registratie van deze passagiersvliegtuigen. De meetpunten staan onder de routes of er vlak langs. De objectieve geluiddata worden straks verzameld en gekoppeld aan gebeurtenissen en weers-omstandigheden. Je brengt meten en weten dichterbij elkaar. Zodat je niet alleen meet, maar ook weet wat je meet.”

Nulmeting en initiatief geluidmeetnetwerk
In editie 4 van de Airportkrant van oktober 2018 kun je op pagina 7 meer lezen over het initiatief van het geluidmeetnetwerk en de nulmeting die de provincie Flevoland en gemeenten uitvoeren. Wil je dit artikel teruglezen, kijk dan op: www.uitbreidinglelystadairport.nl/airportkrant

Meer lezen?
Dit artikel is gepubliceerd in onze Airportkrant (6e editie). Interesse in de digitale versie van de Airportkrant? Lees de online editie van de Airportkrant.