Nieuwe directeur had gelijk een goed gevoel bij Lelystad Airport: “Wij zijn ready for take off”

Door Kees Bakker

Lelystad Airport heeft een nieuwe directeur: Wilma van Dijk. Ze is enthousiast over haar nieuwe rol en vertelt over haar drijfveren en de belangrijke plek die het vliegveld inneemt.

Van ministerie naar airport
De luchtvaart is voor Wilma van Dijk geen onbekend terrein, zo vertelt ze: “Ik werk nu vierenhalf jaar in de luchtvaart. Daarvoor heb ik twintig jaar voor de overheid gewerkt, op het Ministerie van Justitie.” Binnen het ministerie vervulde zij diverse directiefuncties, waaronder die van plaatsvervangend Nationaal Coördi-nator Terrorismebestrijding & Veiligheid en directeur Bewaken, Beveiligen & Burgerluchtvaart. “Dat deed ik met veel plezier. Bij Justitie had ik al veel te maken met de luchtvaart, vanuit het veiligheids-oogpunt, dus het leek me leuk om te zien hoe men daar aan de andere kant van de tafel mee om zou gaan.”

Zo’n vijf jaar geleden diende zich een mooie kans aan. Van Dijk werd directeur Safety, Security & Environment op Schiphol. “Vanuit een organisatie als Schiphol heb je een breder blikveld en een bredere belangenafweging. Dat leek me boeiend. Veiligheid gaat boven alles natuurlijk, maar je hebt ook te maken met de economische positie die een luchthaven inneemt, hinder die het voor de omgeving oplevert; een veelheid aan belangen. Die belangenafweging is interessant.” De kennis die Van Dijk al had door haar werkzaamheden binnen de overheid en de politiek, heeft haar geholpen de positie van de luchthaven te verbeteren. Een nieuwe uitdaging kwam begin dit jaar op haar pad, toen Schiphol-directeur Dick Benschop haar belde en vroeg of ze interesse had om directeur te worden van Lelystad Airport.

“Ik begrijp het vraagstuk, ik begrijp de verschillende belangen en ik begrijp ook het waarom van het vliegveld. Dat alles maakt het dus ook nog een dynamisch dossier”

Wilma van dijk

Unieke kans, een dynamisch dossier
“Dat was natuurlijk wel een mooie kans. Hoeveel luchthavendirecteuren zijn er nou in Nederland? Ik ben een gevoelsmens, dus ik ben in de auto gestapt om te ervaren wat de omgeving van Lelystad Airport met me zou doen. En dat was een plezierige ervaring,” zegt Van Dijk. “Bijna iedereen in Nederland kent Lelystad Airport en iedereen heeft er wel een mening over. Het is dagelijks in het nieuws. Dat is bijzonder. Ik begrijp het vraagstuk, ik begrijp de verschillende belangen en ik begrijp ook het waarom van het vliegveld. Dat alles maakt het dus ook nog een dynamisch dossier.

Een definitief besluit
Waar staat Lelystad Airport op dit moment eigenlijk? Van Dijk: “De luchthaven is klaar voor de volgende stap. De terminal is duurzaam en innovatief gebouwd, waarmee we koploper zijn in Nederland en zelfs in Europa. Het wordt nu echt tijd dat er een definitief besluit komt over de openstelling voor passagiersvliegtuigen.” Is Lelystad Airport, juist als het gaat om die openstelling, niet een beetje een politieke speelbal geworden? “Het gaat erom dat aan alle voorwaarden is voldaan, dat alle procedures zijn doorlopen en dat alle eerdere afspraken zijn nagekomen. Daar richt ik me dan ook op.”

Verschillende belangen
Van Dijk vervolgt haar verhaal door op te sommen welke belangen er allemaal spelen rondom de luchthaven: “Het is het belang van Schiphol om Lelystad Airport te ontwikkelen als passagiersluchthaven. Daarnaast heb je de regio. Die heeft vooral op economisch gebied belang bij de luchthaven, omdat het onder andere werkgelegenheid oplevert. Maar ook de omgeving heeft haar belangen. Een luchthaven en vliegverkeer zorgen nu eenmaal voor hinder bij omwonenden. In die belangenafweging is er in Flevoland ruimte voor een vliegveld. Dat neemt niet weg dat je respectvol met de verschillende belangen moet omgaan, zodat je met elkaar de juiste weg vindt en naar elkaar blijft luisteren.”

Verschillende functies
Wilma van Dijk wijst dus op de belangen van de regio en de omwonenden, maar kijkt ook verder dan dat: “Je moet ook het grotere belang in het oog houden. Het is voor de economische concurrentiepositie van Nederland van groot belang dat Schiphol de mainportfunctie van ons land goed kan vervullen. Dat betekent dat bepaalde functies worden verdeeld over de verschillende luchthavens: Schiphol richt zich hoofdzakelijk op het zakelijke en intercontinentale verkeer en Lelystad op vakantieverkeer.”

Vakantievluchten vanaf Lelystad
“Dat staat los van de huidige hoeveelheid vluchten, want ook nu – midden in de coronacrisis – is er op Schiphol schaarste. Dat komt doordat alle slots (de start- en landingsrechten) nog steeds in het bezit zijn van de luchtvaartmaatschappijen. Om ruimte te creëren op Schiphol, is Lelystad Airport dus nodig. Vakantievluchten kunnen dan van Schiphol naar Lelystad worden verplaatst.”
“Aan die vakantievluchten is zeker nu weer behoefte. Die starten het snelst weer op. Mensen willen ontspannen: lekker uit eten, naar de bioscoop en op vakantie. Dat hoort bij ons leven. Door vluchten te verplaatsen naar Lelystad, ontstaat er ruimte op Schiphol om het intercontinentale en zakelijke netwerk te behouden en te versterken. Nachtvluchten op Schiphol kunnen hierdoor naar de dag worden verplaatst. Zo dragen we bij aan een gezonde, economische concurrentie-positie van Nederland. En wat heel belangrijk is om te verduidelijken: op Lelystad Airport komen geen nacht- en vrachtvluchten.”

Meer lezen?
Dit artikel is gepubliceerd in onze Airportkrant (6e editie). Interesse in de digitale versie van de Airportkrant? Lees de online editie van de Airportkrant.