Weleens overwogen om met de fiets of e-bike naar het werk te rijden? Medewerkers van bedrijven op Flevopoort, Larserpoort én Lelystad Airport konden dit vanaf woensdag 21 maart, de eerste dag van de lente, uitproberen! In samenwerking met Lelystad Airport Businesspark en Bedrijfskring Lelystad start de gemeente Lelystad en provincie Flevoland in het voorjaar van 2018 de fiets-/E-bike-stimuleringscampagne ‘rij2op5’.

Je weet niet wat je ziet
Rij2op5 daagt de medewerkers uit 2 van de 5 werkdagen op de fiets naar het werk te rijden. Met het thema ‘Je weet niet wat je ziet’, laat de campagne zien dat het goed is voor de gezondheid, de omgeving en portemonnee. Op de fiets beleef je andere dingen, is er een zekere reistijd, een vrij gevoel en plezier.

Testen

Geschikte alternatieven voor motorvoertuigen zijn zowel de reguliere fiets, de e-bike en de high speed pedelec. Om uit te proberen hoe het is om te fietsen op een e-bike of High Speed Pedelec kunnen medewerkers van genoemde bedrijventerreinen vanaf 21 maart 2018 deze fietsen voor 14 dagen kosteloos ‘lenen’ vanuit een e-bikepool. Op 21 maart 2018 gaat een promotieteam langs bij de bedrijven van Flevopoort, Larserpoort en Lelystad Airport voor meer informatie over deze campagne.

Beloning

Medewerkers van de bedrijventerreinen Flevopoort, Larserpoort en Lelystad Airport die de auto laten staan en 2 of meer dagen op de fiets naar het werk gaan in de periode van 21 maart tot 1 september 2018, kunnen Trappers verdienen. Fietsen naar het werk en daarvoor beloond worden, dat is het principe van Trappers. Het daadwerkelijke fietsgebruik wordt gemeten en direct omgezet in waardepunten, zogenaamde Trappers. Meer informatie over deze actie en aanmelding: www.rij2op5.nl/lelystadairport-eo

Snelfietsroute

Naast de fiets / e-bike stimuleringscampagne ‘rij2op5’ nemen het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Lelystad ook infrastructurele maatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren. De fietsverbinding tussen het centraal station Lelystad en Lelystad Airport wordt namelijk opgewaardeerd naar een snelfietsroute. Dit is een breed fietspad met strak wegdek, duidelijke belijning en bewegwijzering en met zo veel mogelijk voorrang voor de fietser. Informatie over deze fietsverbinding vindt u op de website van gemeente Lelystad.

Bereikbaarheid Lelystad Airport
Deze campagne maakt deel uit van een pakket maatregelen waar Rijk, provincie en gemeente samen aan werken voor een goede bereikbaarheid van het straks uitgebreide Lelystad Airport. Het stimuleren van werknemers op Lelystad Airport en nabije bedrijventerreinen om met de fiets naar hun werk te komen, alsmede de aanleg van een snelfietsroute tussen Lelystad Centrum en de luchthaven, zijn onderdeel van dat pakket.