Zo’n twintig studenten van Hogeschool Windesheim, de technasia van de SGL in Lelystad en RSG Slingerbos/Levant in Harderwijk, hebben zich dit weekend gestort op de verduurzaming van Lelystad Airport. Voor nu en in de toekomst. Op camping Waterhout in Almere kwamen de studenten vrijdag bijeen om te brainstormen en te worden uitgedaagd door experts. Daarna gingen ze op bezoek bij Lelystad Airport. Bij de laatste stop werd ook Specto bezocht, een bedrijf dat vliegtuigen van onderhoud en reparaties voorziet. Zondagavond keerden de studenten huiswaarts. De komende tijd begint voor hen het echte werk.

Belangrijke taak
De verzameling van elf studenten van het Honours Programme Sustainable Society van Windesheim en de tien technasiastudenten uit het voortgezet onderwijs is een mooie mix van leeftijden en expertises. Ze hebben een verantwoordelijke taak, in dit project, maar ook voor de toekomst. Een van de drie experts, John Nederstigt, boegbeeld van Circulair Flevoland, sprak de studenten op deze taak rechtstreeks op aan.
Hij refereerde aan de 16-jarige Gretha Tunberg, de jongere die onlangs boos de Verenigde Naties toesprak op de VN Klimaattop in New York. Er wordt namelijk mondiaal te weinig gedaan aan de milieuproblemen en klimaatverandering. “Jullie stelen mijn toekomst!”, zei ze. ‘En zo is het ook, deze jongedame heeft natuurlijk hartstikke gelijk,’ hield Nederstigt de studenten voor. ‘Ook wat wij hier met elkaar doen, maakt wel degelijk verschil. Als jullie het niet doen, moeten we weer vijftien jaar wachten in de hoop dat de volgende generatie wel voor verandering kan zorgen.’

John Nederstigt, expert, geeft inspirerende input

Duurzaamheid
Nu kunnen mensen zich afvragen: hoe draagt een vliegveld bij aan duurzaamheid? De discussie over de groei van de luchtvaart en of dat wenselijk is, werd afgelopen weekend niet genegeerd. Natuurlijk, er wordt teveel en te goedkoop gevlogen. Vliegtuigen moeten milieuvriendelijker worden en minder geluid produceren. Je zou willen dat er milieuvriendelijke alternatieven voorhanden zijn of meer worden gebruikt, zoals treinreizen op kortere afstanden binnen Europa.
Tegelijkertijd wordt Lelystad Airport ontwikkeld als passagiersluchthaven, om vakantievluchten van Schiphol over te nemen. Dat is het plan, waar vier eerdere kabinetten ook een besluit over hebben genomen. Bij de ontwikkeling, aanleg en uiteindelijke exploitatie van Lelystad Airport, wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Met de verlenging van de start- en landingsbaan, het verhogen van de verkeerstoren, de bouw en straks het in gebruik zijn van de terminal, overal wordt stevig ingezet op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, energiezuinigheid en hergebruik van (herbruikbare) materialen. Ook het naastliggende bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark (LAB) is hierin een actieve samenwerkingspartner.

Frisse blik
‘Dit is de meest duurzame en innovatieve luchthaven van Nederland,’ zei expert Fred Nilsen, strategisch beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij de gemeente Lelystad, maar het kan natuurlijk altijd beter. Dan is het nuttig, en misschien wel noodzakelijk, daar ook de studenten van nu bij te betrekken. Zij hebben een frisse blik, komen wellicht met verfrissende ideeën en zijn uiteindelijk ook de gebruikers van Lelystad Airport in de toekomst.

Vele vragen
De komende drie maanden storten de studenten zich op de beantwoording van het centrale thema van hun opdracht: ‘Hoe kunnen we de duurzaamheid van Lelystad Airport borgen?’ Daarbij komen twee vragen centraal te staan. Ten eerste: welke oplossingen zijn er voor de luchthaven, de bedrijven op de luchthaven en het naastliggend LAB om tot een nog efficiëntere bedrijfsvoering te komen? Ten tweede: hoe realiseer je een talentenhub op en rond de luchthaven?
Een breed scala aan vragen en problemen, waar de studenten antwoorden en oplossingen voor gaan verzinnen. De eindpresentatie is op 7 januari.

Talent kleurt Flevoland
Dit project maakt deel uit van ‘Talent kleurt Flevoland’, waarbij middelbare scholieren met een bèta-interesse en hbo-studenten direct worden betrokken bij het werk van de provincie Flevoland. Jong talent verstaat de kunst om buiten de kaders te denken wat van toegevoegde waarde is. ‘Talent kleurt Flevoland’ past in de ambitie van de provincie om te komen tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
Lees meer over ‘Talent kleurt Flevoland’ door op deze link te klikken.