Omgeving

Het Luchtvaartfonds Lelystad Airport samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

Aanvliegroutes

Aanvlieg- en aansluitroutes

Op de onderstaande kaart staan de aanvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Hierop valt te zien  vanuit welke richting vliegtuigen landen en opstijgen.

  • Bij het ontwerp van de vliegroutes staat de veiligheid altijd voorop. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat zo min mogelijk mensen geluidshinder ervaren en natuurgebieden zo veel mogelijk worden ontzien.
  • Tot het jaar 2023 groeit Lelystad Airport naar 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar. De komende jaren wordt hard gewerkt aan een herindeling van het luchtruim. Na de herindeling van de Lelystad routes ontstaat voor Lelystad Airport ruimte om door te groeien naar 25.000 en op termijn naar maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. Een vliegtuigbeweging staat voor een vertrekkend of een landend vliegtuig.
  • Wil je meer weten over de aanvliegroutes en alle zaken die daarbij komen kijken? Lees dan hier verder. 

 

Overzichtskaart

Aansluitroutes Lelystad Airport jan-2019 – > Link naar de pagina van de rijksoverheid.