Omgeving

Het Luchtvaartfonds Lelystad Airport samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.

Aanvliegroutes

Aanvlieg- en aansluitroutes

  • Het luchtruim kun je vergelijken met het Nederlandse wegennetwerk. Je hebt straten, provinciale wegen en snelwegen met daarbij verschillende op- en afritten. Zo werkt het in het luchtruim ook. De aansluitroutes zijn de op- en afritten in de lucht en zorgen ervoor dat je naar een hoger gelegen luchtruim kunt doorstijgen of dalen.
  • Op Lelystad Airport vliegen we volgens over drie verschillende routes. De zogeheten B+-routes voor het starten en landen vanaf Lelystad Airport. De aansluitroutes (in het middelhoge luchtruim) die vliegtuigen naar het hogere luchtruim leiden en de zogeheten snelwegen (in het hogere luchtruim). Dit zijn bestaande routes waar veel Schipholverkeer vliegt.
  • Bij het ontwerp van de vliegroutes staat de veiligheid altijd voorop. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat zo min mogelijk mensen geluidshinder ervaren en natuurgebieden zo veel mogelijk worden ontzien. Routevariant B+ leidt tot het minste aantal ernstige gehinderde personen.
  • Tot het jaar 2023 groeit Lelystad Airport naar 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar. De komende jaren wordt hard gewerkt aan een herindeling van het luchtruim. Na de herindeling van het luchtruim ontstaat voor Lelystad Airport ruimte om door te groeien naar 25.000 en op termijn naar maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. Een vliegtuigbeweging staat voor een vertrekkend of een landend vliegtuig.
  • Wil je meer weten over de aanvliegroutes en alle zaken die daarbij komen kijken? Lees dan hier verder.